به عمل کار برآيد به سخنداني نيست...

ليست برخي از مشتريان محصولات و خدمات ما:

با توجه اينکه درصد بالايي از نرم افراز ها توسط همکاران به فروش رسيده است  تهيه ليست کامل مشتريان مقدور نشد و در ذيل فقط بخشي از اين مشتريان رامشاهده ميفرماييد.


دولتي و نظامي:
مرکز پژوهشهاي سازمان انرژي اتمي ايران
کانون وکلاي دادگستري
سازمان ثبت اسناد  

بيمارستان منطقه اي ارتش
قرارگاه هاي سپاه در سه شهر کشور
سازمان منابع طبيعي و حفاظت محيط زيست
وزارت جهاد کشاورزي دفتر اروميه
وزارت جهاد کشاورزي دفتر مرند
دفتر برخي مراجع عظام در قم
برخي نمايندگان ادوار مجلس
برخي  از مناطق شهرداري ها درنقاط مختلف کشور
مراکز بهزيستي چند شهر

برخي  پارک هاي علمي و فن آوري


شرکتهاو کارخانه ها:
ده ها کارخانه بزرگ و شناخته شده از جمله:
ماديران
فن آوران انياک
 آناتا

دونار خزر
پتروشيمي تبريز
 کلر پارس
سرم سازي مرند
سرم سازي قاضي
فولاد بناب 
حوله نگين
هيربود نيرو
شرکت نصر
شرکت کوليس
کوثر صنعت اپادانا
نفت و گاز پارسيان
الکترود يزد و...


موسسات فرهنگي و آموزشي و پزشکي:

سازمان آموزش فني و حرفه اي
آزمايشگاه مسعود تهران
دانشگاه ازاد اسلامي تبريز

دانشگاه ازاد اسلامي ايلخچي
انتشارات سنجش
برخي واحدهاي دانشگاه آزاد در استانهاي آذربايجانشرقي و غربي
برخي واحدهاي دانشگاه پيام نور
موسسه فرهنگي گلديس
برخي مراکز مشاوره خانوادگي
کلينيک کيمياي تهران


شرکتهاي توليدي و تجاري از جمله :
شرکت شيشه سپهر آذران
شرکت ايرکس
شرکت نيکان زاگرس
شرکت ساختماني ايلکا پي
کالاي پزشکي اطلس
کالاي پزشکي آذر طب
شرکت آذر ابزار

شرکت نيکان زاگرس
مجوعه کفش پايارا
توليدي کفش فرهاد
برخي چاپخانه ها و کانونهاي تبليغاتي (مهيار- اتود-  نقشينه و ....)
نمايندگي هاي شرکاتهاي خارجي مانند خدمات نوکيا-wintech و ...

برخي موسسات کامپيوتري و توليد کنندگان نرم افزار
تعداد کثيري شرکتهاي خصوصي و نيمه دولتي در استانهاي آذربايجان - زنجان -قزوين - اردبيل- تهران - خراسان - خوزستان - مازندران - گيلان و اصفهان

آژانس هاي مسافرتي:
شهرهاي تبريز و تهران اروميه و برخي شهرستانها از جمله:
آژانش مسافرتي شهاب
آژانس مسافرتي ال گشت
آژانس مسافرتي گونش سير
آژانس مسافرتي ستاره بالدار

آژانس مسافرتي ملکي
آژانس مسافرتي اشکان
آژانس مسافرتي پرنده گشت
آژانس مسافرتي آذر گشت ايرانيان
آژانس مسافرتي ارشد گشت
آژانس مسافرتي پارتيان
آژانس مسافرتي رزالين ترکيه
آژانس مسافرتي آرمان پرواز جهان
آژانس مسافرتي صبا سير مياندواب
آژانس مسافرتي آروند اروميه
آژانس مسافرتي اسپير گشت اروميه
آژانس مسافرتي سهلان گشت تبريز
آژانس مسافرتي آفاق سير تبريز
آژانس مسافرتي ويسمن سير تهران
آژانس مسافرتي راسپينا
آژانس مسافرتي ويسمن سير تهران
و ...

هتلها:
تعدادي از هتلهاي بزرگ تبريز  وشهرهاي ديگر کشور مانند :
هتل بين المللي پارس 
هتل پتروشيمي 

هتل سيناي تبريز
هتل مخابرات ايلام
هتل درياي اروميه
هتل سبز خرمشهر
تعدادي از هتلهاي سرعين
و....