شرايط عمومي فروش نرم افزار هاي شايان سافت:

1-قبل از تسويه حساب کامل از ارسال نرم افزار معذوريم.

2-در صورت نياز مشتري به امکانات جديد ، در صورتيکه توافق بر تغيير رايگان باشد ابتدا نرم افزار اصلي پس از تسويه حساب ارسال و نصب خواهد شد و در مدت مقرر شده تغييرات اعمال خواهند گرديد.

3-در مواردي که امکانات يا تغييرات مد نظر مشتري نياز به طراحي نسخه اختصاصي داشته باشند کل مبلغ منظور شده براي تغييرات در همان ابتدا اخذ خواهد شد.

4-ايرادات مربوط به اينترنت ، شبکه ، ويندوز ، هاستينگ و دامنه ها در حيطه پشتيباني نيست و ارتباطي به شايان سافت ندارد و شايان سافت صرفا موظف به برطرف کردن ايرادات احتمالي نرم افزارهاي خود است

5-نصب نرم افزار بصورت رايگان در زمان پشتيباني سه ماهه رايگان بعد از خريد فقط يکبار صورت ميگيرد.

6-هزينه ارسال پستي بر عهده خريدار است.

نرم افزار سانترال:

1-نصب نرم افزار با تيم ويور بصورت رايگان براي يکبار انجام ميشود.

2-نصب حضوري فعلا  فقط در تهران و تبريز انجام مي شود. در تبريز اين هزينه 50 هزار تومان و در تهران 75 هزار تومان ميباشد.

3- با توجه به اينکه چند صد نسخه از نرم افزار در شهراي مختلف نصب شده اند شايان سافت  از کارکرد نرم افزار شايا پرداز اطمينان کامل دارد.لذا دموي نرم افزار بدون قابليت اتصال به سانترال عرضه ميشود.

نرم افزار وايبر:

1- اگر چه شايان سافت تمام سعي خود را براي حل مشکلات پيش آمده انجام خواهد داد اما در عين حال هيچ تعهد يا مسئوليتي در قبال اختلالات پيش آمده در وايبر و يا فيلترينگ احتمالي نخواهد داشت.

نرم افزار آذران :
1-دريافت دمو فقط با ارسال موافقت نامه درخواست دمو با مهر و امضاي مدير عامل  و واريز مبلغ 100 هزار تومان به عنوان وديعه دريافت دمو مقدور است. در صورتيکه پس از دريافت دمو مشتري مايل به خريد باشد اين مبلغ از قيمت نرم افزار کسر شده و باقي مبلغ دريافت خواهد شد.

2-درصورت عدم رضايت از نرم افزار بلافاصله پس از عودت نرم افزار ، مبلغ 100 هزار تومان با کسر هزينه پستي  برگشت به مشتري بازگردانده خواهد شد.هزينه ارسال دمو براي نرم افزار آذران به عهده شايان سافت و هزينه برگشت به عهده مشتري است.