نرم افزار ویندوز

قیمت پایه :  یک میلیون پانصد هزار تومان 

هرساعت کد نویسی : سی هزار تومان

 

نرم افزار اندروید

شروع قیمت  از دو میلیون تومان

با اتصال به وب سرویس شروع از  چهار میلیون تومان

 

نرم افزار ios

شروع قیمت حداقل از پنج میلیون تومان

با اتصال به وب سرویس شروع از  هفت میلیون تومان

طراحی وب سرویس

قیمت پایه :یک میلیون تومان

هر تابع بین پنجاه تا دویست هزار تومان

 

طراحی وب سایت

سیستم  CMS اختصاصی شروع از  دو میلیون تومان

 

طراحی وب اپلیکیشن

قیمت پایه دو ملیون تومان

هر ساعت کد نویسی سی هزار تومان